In English

Will recent changes in the planning and building act (PBL) benefit the development of a mixed use city?

Christoffer A Verschur ; Robin JJ Cukierman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:93, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-09-14

CPL ID: 222376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek