In English

Engaging customers in product development through virtual processes

Alexander Dellborg ; Christoffer Lejon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:020, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-14. Den ändrades senast 2015-09-14

CPL ID: 222371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek