In English

En analys av det operatörsdrivna underhållet på SKF AB

An analysis of the autonomous maintenance at SKF AB

Bojan Cesto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11.

CPL ID: 222326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek