In English

Optimering av generatorhus på ett undervattenskraftverk - Omkonstruering av en tryckkompensator samt utvärdering av korrosionsmotstånd

Nacelle Optimisation of Underwater Power Plant - Redesign of Pressure Compensator and Evaluation of Corrosion Resistance

Oscar Klamer ; Jens Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-18

CPL ID: 222314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek