In English

Auditory source width perception in cochlear implantees and normal hearing individuals

Snandan Sharma
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:157, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cochlear implantees (CI), normal hearing NH), hearing impaired (HI), auditory source width (ASW).Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-11

CPL ID: 222310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek