In English

Framtagning av ett lyfthjälpmedel

Development of a lifting equipment

Amer Ribic ; Ismail Shojai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901; 2015:06, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-11

CPL ID: 222306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek