In English

Design av konceptuell smartwatch

Louise Henriksson ; Henrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-15

CPL ID: 222303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek