In English

Vidareutveckling av en vandringsryggsäck för att möta behovet av att hålla packningen säker vid resor

Isabel Malone ; Mariell Bjuhr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]