In English

Vidareutveckling av en vandringsryggsäck för att möta behovet av att hålla packningen säker vid resor

Isabel Malone ; Mariell Bjuhr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-14

CPL ID: 222302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek