In English

Higher competitiveness for the port call process within the port community

Karin Norén ; Sandra Wallgren Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015-061, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-11

CPL ID: 222300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek