In English

Managing Reliability Growth in Product Development at Volvo Truck Corporation

Torben Hasenkamp ; Mustafa Kucuközdemir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reliability GrowthPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek