In English

Isogeometric analysis in form finding in architecture

Andrea Alexandersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:44, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-11

CPL ID: 222299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek