In English

En studie av processen kring blöjbyte och konceptframtagning av dispenser för blöjor och tillbehör

Therese Johansson ; Sara Mohammadi-Khanaman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-11-03

CPL ID: 222295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek