In English

Consumer perceptions of packaging alternatives for food pastes

Julia Arell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11.

CPL ID: 222290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek