In English

YOU EAT WHAT YOU SOW - AN OPEN FARMYARD FOR LIVING AND LEARNING,

MIRJAM BERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11. Den ändrades senast 2015-09-11

CPL ID: 222265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek