In English

Conceptual design of body iinterfaces for detection of traumatic internal injuries

Phu Lieng ; Jiaqi Yao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-11.

CPL ID: 222257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek