In English

Redesign for cost reduction of cars interior - Identification of opportunities and development of concepts

Karin Henriksson ; Michaela Kjellander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-10. Den ändrades senast 2015-09-10

CPL ID: 222208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek