In English

Distribution of digital content over internet for mobile end-consumption

Anna-Stina Frykholm ; Fanney Gunnarsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015-053, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-10. Den ändrades senast 2015-09-10

CPL ID: 222197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek