In English

Adaptive reuse of pre-1914 buildings as activity based workplaces

Carl Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015-080, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-10. Den ändrades senast 2015-09-10

CPL ID: 222188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek