In English

A System for Support and Tracking of Six Sigma Projects

Sabina Gobert ; Erik Klerelid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Six SigmaPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek