In English

Utveckling av fäste för automatisk koppling av livflotte

Developing a hook for remote connection of life rafts

Karin Karlsson ; Alexandra Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-08. Den ändrades senast 2015-10-01

CPL ID: 222090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek