In English

Development of innovative housing in floating structures - An interdisciplinary study between applied mechanics and architecture

David Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:78, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-07. Den ändrades senast 2015-09-07

CPL ID: 222007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek