In English

Structural folding - A parametric design method for origami architecture

Camilla Samuelsson ; Björn Vestlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:48, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-07. Den ändrades senast 2015-09-07

CPL ID: 222002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek