In English

Improve Reuse of Engineering Knowledge

Dan Li ; Jens Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-07. Den ändrades senast 2016-10-27

CPL ID: 222000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek