In English

Implementation of Quality Awareness in Post-Socialist Environment

Monika Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Quality AwarenessPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek