In English

Entreprenörers bidrag till långsiktig underhållsplanering. En utvärderande undersökning om hur entreprenörer kan medverka för att skapa bättre underhållsplanering.

Tobias Nilsson ; Robert Joelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:31, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Underhållsplan, underhållsplanering, allmännyttiga förvaltningsbolag, underhållPublikationen registrerades 2015-09-04. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 221915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek