In English

BAKSTEENFABRIEK - TEGELSTENSFABRIK

Exploring Boundaries in a old brickfactory

LOUISE VANDERLIDEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-04. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 221907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek