In English

Standardised project management methods. Factors for a successful implementation in an internal consultant department.

HENRIK GRANROTH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project management, standards, methods, project management tools, certificationsPublikationen registrerades 2015-09-03. Den ändrades senast 2015-09-03

CPL ID: 221881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek