In English

Hotellfastigheter- hyresavtalets betydelse

Niclas Irding
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:104, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-03.

CPL ID: 221878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek