In English

Internationalization a competitive advantage for SMEs? Review of the internationalization process setup, and what are the motives for small to medium sized enterprises.

Ellen Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:72, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Offshoring, Internationalization, SMEsPublikationen registrerades 2015-09-03. Den ändrades senast 2015-09-03

CPL ID: 221875

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek