In English

Strategies to achieve high performance in hybrid project teams. Addressing the relationship between Swedish project managers and Indian specialists at IBM Global Services.

Robin Bard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:119, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bm, high performance, leadership, cohesion, motivation, virtual team, hybrid project team, strategies, consensus, feedback, culture, cultural awarenessPublikationen registrerades 2015-09-03. Den ändrades senast 2015-09-03

CPL ID: 221870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek