In English

FINANCIAL INCENTIVE TO ENHANCE MOTIVATION AND PERFORMANCE.

NICHOLAI KORSGAARD ; AHMED MURTZA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-125, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: motivational theory, incentives, pro-social work, shared value, corporate social responsibility, organisational performance.Publikationen registrerades 2015-09-03. Den ändrades senast 2015-09-03

CPL ID: 221868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek