In English

Företagscykel - Med last- och marknadsföringsmöjligheter

Corporate Bicycle - With loading and marketing capabilities

Jonas Jacobsson ; Edvin Widlund Mellergård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-09-03. Den ändrades senast 2015-09-03

CPL ID: 221828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek