In English

INVISIBLE BEAUTY - ANALYSING THE RELATION BETWEEN AREA ATTRACTIVENESS AND SOCIAL SUSTAINABILITY IN ANGERED

DANIELA VASCONCELOS DE FARIAS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-09-02. Den ändrades senast 2015-09-02

CPL ID: 221788

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek