In English

MYCO - AN INVESTIGATION INTE GROWING BUILDING MATERIALS

SUSANNA HORN JARDEMARK ; ANITA OLLÁR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-08-31

CPL ID: 221510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek