In English

IN THE ARMS OF ANTARCTICA - A VISITOR CENTRE ON DECEPTION ISLAND EXPLORING THE INTERACTION BETWEEN HUMAN AND NATURE

JESSICA KOS ; ANNI STOCKELD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-08-31

CPL ID: 221500

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek