In English

MIND THE GAPS - TILLFÄLLIG KARAKTÄR OCH SAMUTNYTTJANDE I EN STRATEGI FÖR EFFEKTIV LOKALANVÄNDNING

MIND THE GAPS - A STRATEGY FOR EFFICIENT USE OF PREMISES THROUGH TEMPORALITY AND SHARING

Anna Gustafsson ; Sofia Park
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-09-22

CPL ID: 221495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek