In English

Comparing rubber modified asphalt to conventional asphalt. Assessment of Trafikverket’s road survey tool

Abdullah Karri ; Sandra Hellwig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:33, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Rubber modified asphalt, RMA, GAP, polymer modified asphalt, PMSV3,Objektsmätning, rutting, texture, MPD, ABSPublikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-08-31

CPL ID: 221482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek