In English

Remediation of Excess Water from Contaminated Sites. A Multi-Criteria Decision Analysis for Choosing Remediation Method

Ingrid Olofsson ; Azur Biscevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:116, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: construction, water, dewatering, sediment, particles, MCDA, decision analysis, remediation, Web-HIPRE, weighting, lamella, filter.Publikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-08-31

CPL ID: 221478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek