In English

Traffic Safety at Road Works Usage of GIS as a tool to locate and quantify accidents at road works

FREDRIK SVENSSON ; JOACHIM JENSEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:96, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: road works, accidents, traffic, GIS, ArcGIS, STRADA, FIFAPublikationen registrerades 2015-08-31. Den ändrades senast 2015-08-31

CPL ID: 221461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek