In English

Instructor's workplace for driver's education buses - Development and integration of a modularized concept

Armin Fatic ; Miguel Huezo Martinez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-28. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 221424

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek