In English

Roof mounted aero device with actuator positioning

William Archer ; Max Engvall ; Axel Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-28.

CPL ID: 221418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek