In English

TOUCHING BUILDINGS - EXPLORING ARCHITECTURE AND OUR SENSES AS TOOLS TO ENHANCE THE EXPERIENCE OF THE NATURAL AND HISTORICAL LANDSCAPE OF TJOLÖHOLM

ANNA KATARINA BAUDER FONTURVEL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-28.

CPL ID: 221393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek