In English

SKALAN I STADEN - DEN MÄNSKLLIGA SKALANS BETYDELSE FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

THE SCALE OF THE CITY - THE IMPORTANCE OF A HUMAN SCALE FOR SOCIAL SUSTAINABILITY

CARIN GUSTRIN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-28.

CPL ID: 221391

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek