In English

Analysis of bicycle accidents in Karlstad. An analysis of the bicycle accidents to see why, how and when the accidents occur in Karlstad, with special focus on single bicycle accidents

Karl Borgstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:78, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Karlstad, bicyclists, single bicycle accident, bicycle accident, STRADA, accident causes, operation, maintenance, bicycle path, designPublikationen registrerades 2015-08-27. Den ändrades senast 2015-08-27

CPL ID: 221363

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek