In English

Design and Development of Greenwash

Tor Soneson ; Filip Traung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-08-27. Den ändrades senast 2015-08-27

CPL ID: 221307

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek