In English

Development of a novel collapsible chair for furniture brand Blå Stationen

David Lamm ; Marc Hoogendijk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-08-26. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 221281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek