In English

Slope stability analysis with FEM. Assessment of the factor of safety by evaluating stress points

Nathalie Cuotto Sánchez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:49, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: slope stability, factor of safety, finite element methods, soil modeling, Mohr-Coulomb failure criterion, stress pathsPublikationen registrerades 2015-08-26. Den ändrades senast 2015-08-26

CPL ID: 221279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek