In English

Flödessimulering och SWOT-Analys för framtagning av transportsystem

Jonas Minges ; Robin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-08-26. Den ändrades senast 2015-09-04

CPL ID: 221277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek