In English

Tunnelmembran med fokus på brand!

Daniel Omberg ; Kristoffer Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:52, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Tunnelmembran, dropptätning, säkerhet, brandkrav, brandtest, vatten och frostsäkringPublikationen registrerades 2015-08-26. Den ändrades senast 2015-08-26

CPL ID: 221247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek