In English

Kopieringsfabriken - Automatisering av 3D-skanning och 3D-utskrift

Copy Factory

Per Andersson ; Matilda Halldén ; Christoffer Hildebrand ; Carl Hornborg ; Daniel Pantzar ; Josef Östling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-08-26. Den ändrades senast 2015-08-26

CPL ID: 221238

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek